30 kwietnia 2019, dr M. Górska-Kosicka, Aktualności

Porównanie działania koncentratu rFVIII-Fc o przedłużonym czasie działania ze standardowym koncentratem rFVIII w oparciu o symulację farmakokinetyki

Standardem leczenia ciężkiej postaci hemofilii jest długoterminowa profilaktyka. Pierwotnym założeniem profilaktyki było utrzymanie minimalnej aktywności czynnika VIII (factor VIII, FVIII) powyżej 1% tak aby zmienić ciężką postać choroby na umiarkowaną. Jednak aktywność niedoborowego czynnika krzepnięcia słabo koreluje z ryzykiem krwawień.  Obecnie dąży się do indywidualizacji leczenia. Eksperci podkreślają, że schematy profilaktyki powinny się opierać na efekcie klinicznym. W decyzji dotyczącej dawkowania pomocne są wyniki badań farmakokinetyki.

Porównanie działania koncentratu rFVIII-Fc o przedłużonym czasie działania ze standardowym koncentratem rFVIII w oparciu o symulację farmakokinetyki
Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.