4 czerwca 2019, B. Pieczyńska/hemostaza.edu.pl, J. Zawilski, Aktualności

Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży z Hemofilią: relacja

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię wspólnie z Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako gospodarzem lokalnym, już po raz drugi zorganizowało Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży z Hemofilią. Patronat honorowy nad imprezą sprawowało Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Tym razem, połączone z Piknikiem Rodzinnym, wspomniane zawody odbyły się w Warszawie na basenie olimpijskim w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym WUM. Mecenasem imprezy była firma NovoNordisk.

Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży z Hemofilią: relacja

Wydarzenie podzielono na część teoretyczno - warsztatową i część odbywającą się na basenie. W części warsztatowej, po wprowadzeniu wygłoszonym przez prof. Wojciecha Młynarskiego, wystąpił prof. Paweł Łaguna obrazowo prezentując, jak istotną jest w terapii hemofilii właściwa współpraca między lekarzem prowadzącym a rodzicami dziecka ze skazą krwotoczną, szczególnie w kontekście konsekwentnego stosowania profilaktyki. Prof. Anna Klukowska treściwie przedstawiła, jak zmienia się leczenie dzieci i młodzieży z hemofilią po wprowadzeniu Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023. Zwróciła szczególną uwagę na szansę, jaką w leczeniu skaz krwotocznych stwarzają tzw. nowe terapie dające możliwość stosowania czynników rekombinowanych o przedłużonym działaniu, czy też preparatów podawanych podskórnie nie będących czynnikami krzepnięcia.

Ważnym wystąpieniem była prelekcja psychologa, mgr Sylwii Barsow, dedykowana wsparciu emocjonalnemu tak potrzebnemu dzieciom chorym przewlekle. Po przerwie obiadowej nastąpiła część kulminacyjna spotkania, czyli wodne zajęcia rekreacyjne i zawody pływackie. Gościem specjalnym wydarzenia i zarazem jednym z zawodników był polski olimpijczyk Paweł Korzeniowski, mistrz świata i Europy w pływaniu. Dobry przykład uczestnikom zawodów dał Prezes PSCH Bogdan Gajewski, wykazując dużą wytrwałość wielokrotnie przepływając basen o wymiarach olimpijskich. Najlepsze rezultaty w poszczególnych kategoriach osiągnęli: Jakub Wojciechowski ( w kategorii 10-11 lat) z czasem 00:38:94, Jakub Mleczko ( w kategorii 13-14 lat) 00:54:68, Hubert Holonko (kategoria 15-18) z wynikiem 00:32:98, spośród dzieci występujących poza konkursem najlepiej popłynęła Tosia Zawilska z wynikiem 00:59:58. Serdecznie gratulujemy! Pływackie spotkanie było kolejną okazją do kuluarowych rodzicielsko –lekarskich rozmów, a przede wszystkim znakomitą formą dziecięcej i młodzieżowej integracji. Pozostajemy z nadzieją, że tegoroczne zawody zachęcą dzieci do doskonalenia umiejętności pływania i uczestniczenia w przyszłorocznych zawodach.