12 marca 2019, dr A. Raszeja-Specht

Postępy w monitorowaniu bezpośredniej doustnej terapii przeciwzakrzepowej

Dostępność bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOACs) doprowadziła do zmiany paradygmatu w dziedzinie leczenia przeciwkrzepliwego, a leki z tej grupy są coraz częściej przepisywane pacjentom przyjmujących dotychczas antagonistę witaminy K lub heparynę drobnocząsteczkową. Pomimo dobrych doświadczeń z użyciem tych leków w stałych dawkach, istnieją pewne sytuacje kliniczne, w których zaleca się monitorowanie stężenia leku.

Postępy w monitorowaniu bezpośredniej doustnej terapii przeciwzakrzepowej
Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.