26 kwietnia 2019, dr A. Raszeja-Specht

D-dimer: zmienne przedanalityczne, analityczne, poanalityczne i zastosowanie kliniczne

D-dimer jest rozpuszczalnym produktem degradacji fibryny, pochodzącym z degradacji usieciowanej fibryny za pośrednictwem plazminy. Ten biomarker aktywacji krzepnięcia i fibrynolizy jest najczęściej rutynowo stosowany do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE, Venous thromboembolism) oraz do oceny ryzyka jej nawrotu i doboru optymalnego czasu trwania leczenia przeciwzakrzepowego.  Znajduje również zastosowanie do diagnozowania rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) oraz do przesiewowego badania pacjentów ze zwiększonym ryzykiem VTE. 

D-dimer: zmienne przedanalityczne, analityczne, poanalityczne i zastosowanie kliniczne
Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.