Koordynatorzy

Wojewódzcy koordynatorzy ds. leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych u dzieci

Lp. Nazwa Ośrodka Kierownik Członek Zespołu Koordynującego Program „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” E-mail Telefon lekarza dyżurnego
1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM; SPDSK
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 63A
prof. Michał Matysiak dr Anna Klukowska (przewodniczący Zespołu) aklukowska@poczta.onet.pl
michal.matysiak@litewska.edu.pl
790 338 596
2 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Dział Krwiolecznictwa
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
lek. med. Irena Woźnica-Karczmarz lek. med. Irena Woźnica-Karczmarz irena.woznica@dsk.lublin.pl 81 71 85 500
3 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
prof. Alicja Chybicka dr Grzegorz Dobaczewski g.dobacz@gmail.com godz. 7:30-15:00 71 733 27 00
godz. 15:00-7:30 885 852 282
4 Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
prof. Anna Balcerska dr Marek Wlazłowski marekwlazlowski@gmail.com 58 349 28 76
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej ŚUM
ul. 3 Maja 13-15
41-800 Zabrze
prof. Tomasz Szczepański dr Anna Janik-Moszant ajanik@szpital.zabrze.pl 32 37 04 381
6 Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkiewicza Sp. z o. o.
ul. Zyty 26
65-045 Zielona Góra
dr Kazimiera Barczyk dr Dariusz Wasiński wadar.zgora@wp.pl 669 304 498
7 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem; Oddział Chorób Wewnętrznych i Hemaatologii
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
dr Halina Bobrowska dr Halina Bobrowska bober@pro.onet.pl 61 850 62 79 / 277
8 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
prof. Maryna Krawczuk - Rybak dr Łucja Dakowicz lucjadakowicz@gmail.com 85 74 50 842
9 Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza; Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
prof. Mariusz Wysocki dr Andrzej Kołtan akoltan@by.home.pl 781 446 829
10 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Klinika Onkohematologii Dziecięcej
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
dr n. med. Radosław Chaber dr Monika Radwańska korczowski@op.pl 17 866 46 01
11 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy; Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn
dr Wanda Badowska dr Wanda Badowska hematologia@wssd.olsztyn.pl 533 319 557
12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego; Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
prof. Tomasz Urasiński prof. Tomasz Urasiński urasin@pam.szczecin.pl 695 112 034
13 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy; Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
prof. Walentyna Balwierz prof. Walentyna Balwierz pietrys_d@tlen.pl
onkhemdz@cm-uj.krakow.pl
12 658 20 11
14 Centralny Szpital Kliniczny Klinika Onkologii, Hematologii i Diabetologii, I Katedra Pediatrii, Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
ul. Sporna 36/50
97-738 Łódź
prof. Wojciech Młynarski dr Magdalena Kostrzewska makostrzewska@o2.pl 797 713 387
15 Wojewódzki Szpital Zespolony Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Oddział Hematologiczno-onkologiczny
ul. Artwińskiego 3a
25-734 Kielce
dr Grażyna Karolczyk dr Grażyna Karolczyk karolczykg@chok.kielce.pl 41 347 05 60

Wojewódzcy koordynatorzy ds. leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych u dorosłych

Lp. Nazwa ośrodka Kierownik Członek Zespołu Koordynującego
1 woj. mazowieckie: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie prof. Krzysztof Warzocha prof. Jerzy Windyga
2 woj. lubelskie: Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-281 Lublin dr hab. Marek Hus dr n. med. Justyna Kozińska
3 woj. dolnośląskie: Katedra i klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK-1 we Wrocławiu prof. dr hab.n.med. Tomasz Wróbel dr hab.med.Katarzyna Kapelko-Słowik
4 woj. pomorskie: Klinika Hematologii GUM w Gdańsku prof. Andrzej Hellmann dr n. med. Andrzej Mital
5 woj. śląskie: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM Katowice prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień dr hab. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (zastępca: dr Michał Jamrozik)
6 woj. lubuskie: Oddział Hematologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze dr Alina Świderska dr Alina Świderska
7 woj. wielkopolskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Oddział Hematologii dr med. Tomasz Woźny lek. Lucyna Maledowicz-Portala
8 woj. podlaskie: Klinika Hematologii USK, Białystok ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A, 15-276 Białystok prof. Janusz Kłoczko Lek. med. Jolanta Oleksiuk
9 woj. kujawsko-pomorskie: Oddział Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy oraz Oddział Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu dr med. Gadomska dr Danuta Błońska, dr Aleksandra Kostyra
10 woj. podkarpackie: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, Oddział Hematologii Onkologicznej, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów dr hab. med. Andrzej Pluta dr Katarzyna Radko
11 woj. warmińsko-mazurskie: Oddział Hematologiczny WSS w Olsztynie dr n. med. Małgorzata Wojciechowska dr Radosław Bogucki
12 woj. zachodniopomorskie: Klinika Hematologii PUM w Szczecinie prof. Barbara Zdziarska dr med. Renata Guzicka-Kazimierczak
13 woj. małopolskie: Oddział Kliniczny Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki, lek med. Joanna Zdziarska
14 woj. łódzkie: Klinika Hematologii UM w Łodzi prof. Tadeusz Robak prof. dr hab. med. Krzysztof Chojnowski
15 woj. świętokrzyskie: Oddział Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dr Marcin Pasiarski dr Arkadiusz Drobiecki
16 woj. opolskie: Oddział Hematologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
dr n. med. Dariusz Woszczyk dr med. Dariusz Woszczyk

Wojewódzcy koordynatorzy ds. dystrybucji koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny

RCKiK Województwo Imię i nazwisko Stanowisko
Białystok Podlaskie prof. dr hab. Piotr Radziwon Dyrektor RCKiK w Białymstoku
Bydgoszcz kujawsko-pomorskie lek. med. Katarzyna Gągola p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych RCKiK w Bydgoszczy
Gdańsk Pomorskie lek. med. Małgorzata Szafran Asystent w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym RCKiK
w Gdańsku
Katowice Śląskie lek. med. Bożena Drybańska Z-ca Dyrektora ds. Medycznych RCKiK w Katowicach
Kielce Świętokrzyskie lek. med. Zdzisława Sitarz-Żelazna Z-ca Dyrektora ds. Medycznych RCKiK w Kielcach
Kraków Małopolskie lek. med. Beata Mazurek Kierownik Działu Ekspedycji, Specjalista Transfuzjologii Klinicznej, RCKiK w Krakowie
Lublin Lubelskie lek. med. Hanna Radwan-Wieczorek Z-ca Dyrektora ds. Medycznych RCKiK w Lublinie
Łódź Łódzkie dr Maria Krzanowska Asystent w Dziale Dawców i Ekspedycji RCKiK w Łodzi
Olsztyn warmińsko-mazurskie lek. med. Grażyna Kula Dyrektor RCKiK
Opole Opolskie lek. med. Andrzej Ostrowiecki Z-ca Dyrektora ds. Medycznych RCKiK
Poznań Wielkopolskie lek. med. Hanna Skalisz Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, RCKiK w Poznaniu
Rzeszów Podkarpackie Małgorzata Zwierkowska -Tłuczek p.o. Kierownika Sekcji Ekspedycji Krwi i jej Składników
Szczecin zachodniopomorskie lek. med. Ewa Kochanowicz Kierownik Działu Ekspedycji, Specjalista Transfuzjologii Klinicznej, RCKiK w Szczecinie
Warszawa mazowieckie lek. med. Edyta Ułasiewicz Kierownik Działu Ekspedycji, RCKiK w Warszawie
Wrocław Dolnośląskie mgr Urszula Sokalska Kierownik Działu Ekspedycji, RCKiK we Wrocławiu
Zielona Góra Lubuskie lek. med. Monika Fabisz-Kołodzińska Dyrektor RCKiK w Zielonej Górze