5 marca 2019, lek. P. Magda

Zapalenie naczyń związane z IgA (plamica Schönleina i Henocha) u dorosłych

Zapalenie naczyń związane z przeciwciałami IgA , dawniej określane jako plamica Schönleina i Henocha, jest układową chorobą zapalną małych naczyń tętniczych, kapilarnych i żylnych o niejasnej etiologii, patogenetycznie związaną z nieprawidłowym tworzeniem się i deponowaniem w ścianach naczyń złogów przeciwciał klasy IgA1, co wobec towarzyszącego nacieku neutrofilowego daje obraz patomorfologiczny leukocytoklastycznego zapalenia naczyń.

Zapalenie naczyń związane z IgA (plamica Schönleina i Henocha) u dorosłych
Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.