25 czerwca 2019, dr M. Górska-Kosicka

Wpływ przeciwciał antyfosfolipidowych na przebieg kliniczny małopłytkowości immunologicznej - doświadczenia ośrodka w Padwie

Małopłytkowość immunologiczna (immune thrombocytopenia, IT) stanowi heterogenna grupę zaburzeń, u podłoża których leży niszczenie płytek krwi lub upośledzenie ich wytwarzania w mechanizmie autoimmunologicznym. Zespół antyfosfolipidowy (antyphospholipid syndrome, APS) klinicznie charakteryzuje się zakrzepicą tętniczą lub żylną oraz nawrotowymi utratami ciąż, a laboratoryjnie obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (antiphospholipid antibodies, APAs). Szacuje się, że 25-75% chorych na IT mogą współwystępować APAs.

Wpływ przeciwciał antyfosfolipidowych na przebieg kliniczny małopłytkowości immunologicznej - doświadczenia ośrodka w Padwie
Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.