Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych z małopłytkowością immunologiczną - wyniki retrospektywnej, wieloośrodkowej analizy
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych z małopłytkowością immunologiczną - wyniki retrospektywnej, wieloośrodkowej analizy
1 lipca 2019, dr M. Górska-Kosicka

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (primary immune thrombocytopenia, ITP) charakteryzuje się obniżoną liczbą płytek krwi w wyniku ich niszczenia w mechanizmie autoimmunologicznym i upośledzenia wytwarzania. U pacjentów z liczbą płytek krwi < 30 x109 /L ryzyko krwawienia jest zwiększone. Istnieją doniesienia sugerujące, że pomimo małopłytkowości ta grupa chorych narażona jest także na zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowych.

Przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych hospitalizowanych z przyczyn internistycznych
Przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych hospitalizowanych z przyczyn internistycznych
11 grudnia 2018, prof. J. Musiał

Od wielu lat wiedziano, że zabiegi ortopedyczne obejmujące kończyny dolne i miednicę, w tym wymiana stawu biodrowego, czy kolanowego niosą ze sobą wysokie zagrożenie zakrzepicą żylną, a co za tym idzie zagrażającą życiu zatorowością płucną, czyli jak to obecnie określamy żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ). Nakazywało to stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

Rywaroksaban w porównaniu z warfaryną u chorych z zespołem antyfoasfolipidowym wysokiego ryzyka - badanie TRAPS
Rywaroksaban w porównaniu z warfaryną u chorych z zespołem antyfoasfolipidowym wysokiego ryzyka - badanie TRAPS
11 grudnia 2018, prof. J. Musiał

Rywaroksaban (DOAC; inhibitor czynnika Xa) jest bezpiecznym, alternatywnym lekiem dla antywitamin K w leczeniu ŻChZZ i migotania przedsionków. Badanie typu RCT porównywało skuteczność i bezpieczeństwo rywaroksabanu 1 × dzień 20 mg (15 mg przy upośledzonej czynności nerek) z warfaryną (docelowy INR 2,5) u chorych na zespół antyfosfolipidowy obarczonych wysokim ryzykiem, określanym jako „trójpozytywność”.