Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu Hemostaza.edu.pl (dalej Portal) i aplikacji mobilnych Hemostaza.edu.pl (dalej Aplikacja).

Polityka cookies zawarta jest w osobnym dokumencie: polityka cookies.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w Portalu lub Aplikacjach, jest Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos z siedzibą w Lublinie, ul. Kilińskiego 18, kod pocztowy 20-809, REGON: 060448596, NIP: 7122512756. Podanie danych jest dobrowolne.

2. Wykorzystywanie danych

 1. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do:

  1. umożliwienia zalogowania się do Portalu i Aplikacji (ujednolicone logowanie) i weryfikacji dostępu,

  2. otrzymywania newslettera. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły na to zgodę podczas rejestracji lub w panelu użytkownika.

 2. Cel danych zbieranych w formularzu rejestracyjnym:

  1. e-mail: jest jednocześnie loginem, pozwala na komunikację z użytkownikiem w uzasadnionych przypadkach oraz wysyłanie newslettera i informacji o nowych Programach edukacyjnych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę,

  2. numer PWZ/PWZDL: pozwala na weryfikację użytkownika - dostęp do niektórych informacji mają tylko osoby uprawnione do wystawiania recept, diagności lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi,

  3. status: pozwala na weryfikację użytkownika - dostęp do niektórych informacji mają tylko osoby uprawnione do wystawiania recept, diagności lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, może być użyty przy profilowaniu (jeśli udzielą Państwo zgody),

  4. imię i nazwisko: pozwala na weryfikację użytkownika, korzystając z Centralnego Rejestru Lekarzy RP oraz z Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych,

  5. miejscowość: do celu marketingu bezpośredniego, obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. konferencji do miejsca zamieszkania (o ile udzielą Państwo na to zgody).

 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do celów statystycznych o naszych użytkownikach.

 4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Portalem lub Aplikacją a użytkownikiem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania.

 5. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

3. Okres przechowywania

 1. Firma Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

4. Udostępnianie danych

 1. Podane w Portalu lub Aplikacji dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy), poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

5. Kontakt z użytkownikami

 1. Portal edukacyjny hemostaza.edu.pl zastrzega sobie możliwość wysyłania niezapowiedzianych wiadomości dotyczących funkcjonowania portalu edukacyjnego hemostaza.edu.pl. Portal edukacyjny hemostaza.edu.pl może się kontaktować z użytkownikami poprzez newsletter, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie w trakcie rejestracji lub drogą mailową, wykorzystując dane podane w trakcie rejestracji.

6. Zmiana danych

 1. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby zrealizować to prawo (np. zmiana danych, rezygnacja z newslettera, usunięcie konta), można skorzystać z profilu użytkownika dostępnego po zalogowaniu lub kontaktując się z nami.

7. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator Portalu i Aplikacji dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

8. Tajemnica lekarska

 1. Portal edukacyjny hemostaza.edu.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter oraz wiadomość widoczną na naszej stronie.

10. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania z portalu edukacyjnego hemostaza.edu.pl prosimy o kontakt na adres info@hemostaza.edu.pl lub przez formularz kontaktowy.