Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) American Society of Hematology 2018: diagnostyka
Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) American Society of Hematology 2018: diagnostyka
18 czerwca 2019, tłumaczenie: Lek. med. Sylwia Bartyzel, konsultacje: Prof. dr hab. Jacek Musiał

Aktualne wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego

Skale oceny ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) i oceny ryzyka krwawienia w trakcie leczenia doustnymi antykoagulantami (RAMs = risk assessment models)
Skale oceny ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) i oceny ryzyka krwawienia w trakcie leczenia doustnymi antykoagulantami (RAMs = risk assessment models)
25 maja 2019, opracowanie: lek. med. Grzegorz Biedroń

Skale oceny ryzyka wystąpienia ŻChZZ u hospitalizowanych chorych internistycznych

Schemat dawkowania bezpośrednich leków przeciwkrzepliwych w podstawowych wskazaniach klinicznych
Schemat dawkowania bezpośrednich leków przeciwkrzepliwych w podstawowych wskazaniach klinicznych
16 maja 2019, opracowanie: lek. med. W. Jagiełło, konsultacja: prof. Jacek Musiał

Dawkowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K:

W  związku ze zwiększającą się liczbą dostępnych na rynku bezpośrednich leków przeciwzakrzepowych (DOAC = direct oral anticoagulants) i pewnymi różnicami w zasadach ich dawkowania, przedstawiamy tabelaryczne zasady podawania DOAC w podstawowych wskazaniach do ich stosowania w codziennej praktyce internistycznej.

Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dzieci American Society of Hematology 2018
Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dzieci American Society of Hematology 2018
8 stycznia 2019, opracowanie: lek. med. Julia Radoń-Proskura

Leczenie przeciwkrzepliwe w objawowej i bezobjawowej zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) lub zatorowości płucnej (ZP)

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u hospitalizowanych i nie hospitalizowanych chorych internistycznych
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u hospitalizowanych i nie hospitalizowanych chorych internistycznych
8 stycznia 2019, tłumaczenie: lek. med. Sylwia Bartyzel, konsultacje: prof. Jacek Musiał

Chorzy (hospitalizowani) z ostrych przyczyn internistycznych: profilaktyka farmakologiczna

Optymalne prowadzenie leczenia przeciwkrzepliwego
Optymalne prowadzenie leczenia przeciwkrzepliwego
8 stycznia 2019, tłumaczenie: lek. med. Sylwia Bartyzel, konsultacja: prof. Jacek Musiał

Wybór początkowej dawki leku przeciwkrzepliwego

Postępowanie w przypadku żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u kobiet w ciąży
Postępowanie w przypadku żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u kobiet w ciąży
8 stycznia 2019, tłumaczenie: lek. med. Sylwia Bartyzel, konsultacja: prof. Jacek Musiał

Leczenie ostrej ŻChZZ i zakrzepicy żył powierzchownych (ZŻP)

Laboratoryjne kryteria zespołu antyfosfolipidowego: komunikat Naukowego Podkomitetu Standaryzacyjnego ISTH
Laboratoryjne kryteria zespołu antyfosfolipidowego: komunikat Naukowego Podkomitetu Standaryzacyjnego ISTH
13 grudnia 2018, prof. J. Musiał

Obecnie używane kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego (APS = antiphospholipid syndrome) sformułowano w czasie konferencji w Sapporo, a zmodyfikowano w Sydney [1]. Kryteria klasyfikacyjne, które pozwalają z pewnością zdefiniować APS obejmują obecność jednego kryterium klinicznego (zakrzepica lub powikłania położnicze) i jednego kryterium laboratoryjnego (antykoagulant tocznia = LA, przeciwciała antykardiolipinowe = aCL, lub przeciwko β2-glikoproteinie I = aβ2GPI). Dodatni wynik testów powinien być potwierdzony po upływie co najmniej 12 tyg. po pierwotnym badaniu.