Grupa ds. Hemostazy

Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów została utworzona w 2007 roku. Wspólnym celem członków Grupy jest działalność na rzecz poprawy standardów diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepicy w Polsce. Grupa prowadzi aktywność edukacyjną (organizuje cykliczne szkolenia oraz warsztaty dla lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych, prowadzi portal edukacyjny), naukową (publikacje, realizacja grantów i projektów badawczych) oraz współpracuje z Narodowym Centrum Krwi, Ministerstwem Zdrowia i innymi organami w zakresie tworzenia programów oraz aktów prawnych dotyczących zaburzeń hemostazy, zwiększenia dostępności leczenia w Polsce oraz poprawy wyceny i finansowania świadczeń związanych z leczeniem tej grupy chorych. Grupa współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię.

W ramach pracy naukowej Grupy powstały pierwsze polskie zalecenia postępowania we wrodzonych skazach krwotocznych, nabytej hemofilii, małopłytkowości immunologicznej, oraz wytyczne leczenia przeciwkrzepliwego, które są stopniowo aktualizowane. Grupa jest Partnerem International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) oraz wchodzi w skład European Haemostasis and Thrombosis Alliance.

Grupa ds. Hemostazy PTHiT


Przewodnicząca grupy:

Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 161, 61-505 Poznań

Członkowie grupy:

Prof. dr hab. med. Krzysztof Chojnowski
Katedra Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

Prof. dr hab. med. Anna Klukowska
Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska
Zakład Transfuzjologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Dr n. med. Andrzej Mital
Klinika Hematologii i Transplantologii, Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Wybrzeże Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Prof. dr hab. med. Jacek Treliński
Katedra Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

Prof. dr hab. med. Anetta Undas
Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków

Prof. dr hab. med. Tomasz Urasiński
Klinika Pediatrii, Hematologii i i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Prof. dr hab. med. Jerzy Windyga
Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Dr n. med. Joanna Zdziarska
Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków