O nas

Portal edukacyjny Hemostaza.edu.pl skierowany jest do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów. W części przeznaczonej dla lekarzy przedstawimy najnowsze doniesienia z prasy specjalistycznej polskiej i zagranicznej, schematy postępowania, nowości terapeutyczne, najnowsze wydarzenia tj. międzynarodowe i krajowe zjazdy itp. Celem portalu jest przedstawienie problematyki leczenia zakrzepicy, małopłytkowości i skaz krwotocznych, stanu aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie. Hemostaza.edu.pl jest oficjalnym portalem Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Redakcja Portalu

Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

Redaktor naczelna

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i angiologii. Swe umiejętności medyczne doskonaliła pracując w renomowanych ośrodkach zagranicznych w l’Institut de Recherches sur les Maladies du Sang w Paryżu i w King’s College University of London. Pracowała w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i pełniła przez wiele lat funkcję ordynatora oddziału hematologii i chorób wewnętrznych. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym INTERLAB w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie zaburzeń hemostazy, a działalność naukowa obejmuje ponad 270 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorką lub współautorką 48 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Prof. Krystyna Zawilska jest członkinią International Society on Thrombosis and Haemostasis, American Society of Hematology i World Federation of Hemophilia.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

Redaktor działu Zakrzepica

Ur. w 1948 r. Były Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. Obecnie Kierownik Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalista chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii. Początkowo zajmował się zaburzeniami czynności płytek krwi w chorobie wieńcowej i systemach krążenia pozaustrojowego. Następnym etapem były badania nad wpływem statyn na mechanizmy zapalne i układ hemostazy u osób z miażdżycą tętnic. W ciągu ostatnich 25 lat zainteresowania badawcze koncentrują się wokół patogenezy i kliniki wrodzonych i nabytych trombofilii. Wśród nich dominuje zespół antyfosfolipidowy – nabyty stan prozakrzepowy, w którym pośredniczą mechanizmy autoimmunologiczne. W latach 2008-2012 Prezes Towarzystwa Internistów Polskich. Prezydent European Thrombosis Research Organization. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

Dr n. med. Edyta Odnoczko

dr n. med. Edyta Odnoczko

Redaktor działu Laboratorium Hemostazy

Asystent diagnostyki laboratoryjnej, biolog, pełnomocnik ds. jakości w laboratorium. Od 2002 roku związana z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, gdzie zajmuje się badaniem układu krzepnięcia krwi w Zakładzie Hemostazy i Chorób Metabolicznych, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Od wielu lat zaangażowana w projekty naukowe krajowe, jak i międzynarodowe. Przedmiotem zainteresowań badawczych są zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej układu hemostazy, a zwłaszcza molekularne podłoże zaburzeń jego funkcjonowania. Wykładowca na sympozjach naukowych, warsztatach, kursach specjalizacyjnych oraz innych szkoleniach z zakresu hemostazy dla lekarzy różnych specjalności, diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek.

Dr n. med. Joanna Zdziarska

dr n. med. Joanna Zdziarska

Redaktor działu Skazy krwotoczne

Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku zajmuje się diagnostyką i leczeniem wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest specjalistką chorób wewnętrznych i hematologii oraz adiunktem w Katedrze Hematologii UJ CM. W 2017 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pod kierownictwem promotora prof. dr hab. Aleksandra B. Skotnickiego. Od 2008 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Opublikowała 37 prac naukowych (w tym 13 jako pierwsza autorka) oraz 29 doniesień zjazdowych (17 jako pierwsza autorka) na temat wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię. Jest wykładowcą na konferencjach naukowych, sympozjach i kursach specjalizacyjnych z zakresu zaburzeń krzepnięcia.

Dr Bernadetta Pieczyńska

dr Bernadetta Pieczyńska

Redaktor działu Pacjent

Prezes Poznańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię i Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, wielokrotna delegatka PSCH na międzynarodowe konferencje World Federation of Haemophilia i European Haemophilia Consortium
Stała współpracowniczka biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, korespondentka współpracująca z francuski m magazynem Hémophilie et maladie de Willebrand, realizatorka polskiej wersji videoblogów o hemofilii realizowanych w ramach międzynarodowego projektu HemoKT. Z wykształcenia mgr filologii polskiej i romańskiej, dr literaturoznawstwa romańskiego, aktualnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Kształcenia Zintegrowanego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu, gdzie prowadzi badania w obszarze różnic kulturowych między szeroko rozumianym Wschodem i Zachodem, jednocześnie pełniąc funkcję Prorektora ds. studenckich. Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych.

Agnieszka Giannopoulos

Agnieszka Giannopoulos

Hematoonkologia.pl | Wydawca

Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem specjalizującym się w edukacji w obszarze medycyny z naciskiem na hematoonkologię. Na rynku działamy od 2009 roku tworząc portal edukacyjny Hematoonkologia.pl. Współpracują z nami programiści, graficy jak również lekarze i naukowcy. Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych serwisów medycznych, stron internetowych grup badawczych i naukowych, nagrywaniu sesji naukowych podczas konferencji, przygotowywaniem materiałów prasowych związanych z wydarzeniami medycznymi. Obecnie zarządzamy m.in. serwisem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Oddziału Roztoczańskiego PTAiIT (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Mamy duże doświadczenie we współpracy z środowiskiem naukowym. Przedstawiamy indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb. Naszym atutem jest współpraca z najlepszymi specjalistami w kraju, nowatorskie pomysły, znajomość branży medycznej oraz terminowość realizacji projektów.