Ośrodki leczenia hemofilii

Poniżej zamieszczamy listę poradni i klinik specjalizujących się w leczeniu hemofilii.


Dla dzieci


Białystok

1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM w Białymstoku
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
tel. 85 74 50 846 - Sekretariat Kliniki Onkologii i Hematologii

Bielsko-Biała

2. Szpital Pediatryczny, I Oddział Wewnętrzny
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83
tel. 33 812 5000 do 4 w. 250

Bydgoszcz

3. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza; Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
85-094 Bydgoszcz, ul Skłodowskiej-Curie 9
tel. 52 585 48 60 - sekretariat

Chorzów

4. Chorzowskie Centrum Pediatrii Odział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
41-500 Chorzów, ul. Truchana 7
tel. 32 3490043, 32 3490075, 32 3490000

Częstochowa

5. Woj. Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Oddział Dziecięcy
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. 34 367 36 18 (pielęgniarki); 34 367 36 12, 34 367 36 20 (sekretariat)

Gdańsk

6. Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 GUM w Gdańsku Klinika Chorób Dzieci
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel. 58 349 28 63, 58 349 28 70 / 58 349 28 80 (klinika chorób dzieci)

Gliwice

7. Szpital nr 1 Oddział Pediatrii
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 29
tel. 32 461 32 77 (oddział pediatrii), 32 461 32 77 (sekretariat oddziału pediatrii) w. 287, 277

Katowice

8. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. 32 207 18 00, 32 207 17 63 (oddział onkologii, hematologii i chemioterapii)

Kielce

9. Wojewódzki Szpital Zespolony Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, II Klinika Pediatrii – Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, Pawilon G
tel. 41 361 55 25 (centrala), 41 347 05 60 (gabinet lekarski)

Kraków

10. Sam. Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny CM UJ Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
30-522 Kraków Prokocim, ul. Wielicka 265
tel. 12 658 20 11

Lublin

11. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Klinika Hematologii i Onkologii
20-093 Lublin, ul. Chodźki 2
tel. 81 743 00 10 (centrala), 81 718 55 20 (oddział hematologii i onkologii)

Łódź

12. Centralny Szpital Kliniczny, Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej, Poradnia Hematologiczna
97-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
tel. 42 617 77 77 (centrala szpitala); 42 617 77 57 (pok. lek. oddział VI); 42 617 77 32 (oddział VII)

Olsztyn

13. Woj. Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Oddział Wewnętrzny 1, Hematologiczno-Onkologiczny
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
tel. 89 533 77 01 (centrala), 89 539 33 71 (oddział hematologii)

Opole

14. Wojewódzkie Centrum Medyczne Oddział Pediatrii
45-418 Opole, ul. Witosa 26
tel. 77 45 20 798

Poznań

15. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem
61-825 Poznań, ul. B. Krysiewicza 7/8
tel. 61 850 62 78 / 61 850 62 79 (dyrekcja)

Rzeszów

16. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Klinika Onkohematologii Dziecięcej
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
sekretariat tel.: 17 86 64 588, gab. lek.: 17 86 64 558, pielęgniarki: 17 86 64 601

Szczecin

17. Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM Klinika Chorób Dzieci Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 91 425 31 39; 425 35 39 / 91 425 30 00 (centrala)

Warszawa

18. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM; SPDSK
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A
Pokój lekarski - 22 317 96 17 lub 22 317 96 14, poradnia 22 317 91-89 / 88, pokój pielęgniarek hematologia - 22 317 96 51, oddział dzienny - hematologia 22 317 96 23, centrala szpitala - 22 317 91 64, lekarz dyżurny - 790 338 596, e-mail: hematologia@spdsk.edu.pl

Wrocław

19. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM
50-345 Wrocław, ul. Bujwida 44
tel. 71 328 20 40

Zabrze

20. Samodzielny Miejski Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko UMŚ, Klinika Hematologii Dziecięcej
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15
tel. 32 370 43 72, fax 32 273 60 75

Zielona Góra

21. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkiewicza Sp. z o. o. Oddział Pediatrii
65-045 Zielona Góra, ul. Zyty 26
tel. 68 329 63 88 (centrala), 68 329 63 86 (ordynator), 68 329 63 92 / 88 (oddział pediatrii)

Dla dorosłych


Białystok

1. Państwowy Szpital Kliniczny Klinika Hematologii UM w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
tel. 85 746 86 03

Bielsko-Biała

2. Szpital Wojewódzki, Oddział I Wewnętrzny
43-316 Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 101
tel. 33 81 02 270 / 33 81 020 00 / 33 810 01 45, 33 81 02 270 oddział I wewnętrzny

Cieszyn

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, I Oddział Chorób Wewnętrznych
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
tel. 33 852 05 11 w. 370, 371, 372

Częstochowa

4. Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Chorób Wewnętrznych
42-200 Częstochowa, ul. PCK 1
tel. 34 325 48 21, 34 325 26 11 (sekretariat)

Gdańsk

5. Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 GUM w Gdańsku Klinika Hematologii
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7 Budynek nr 26
tel. 58 349 22 30, 58 349 28 30 (klinika hematologii)

Gliwice

6. Szpital nr 1 Oddział Chorób Wewnętrznych
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 29
tel. 32 461 32 41

Gorzów Wielkopolski

7. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1
tel. 95 733 14 97-98 / 95 733 12 22 / 95 733 12 27, 95 733 1491 (ordynator)

Katowice

8. Państwowy Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Hematologii Śląskiego UM
40-029 Katowice, ul. Reymonta 8
tel. 32 259 12 00 (centrala), 32 259 12 81 (katedra i klinika hematologii)

Kielce

9. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Oddział Hematologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
tel. 41 367 44 78 (centrala), 41 367 41 82 (sekretariat oddziału hematologii)

Kraków

10. Klinika Hematologii CM
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel. 12 12 424 76 00, fax: 12 424 74 26

Lublin

11. Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Hematologiczna
27-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100
tel. 81 537 42 45

12. SP Szpital Kliniczny Nr 1 Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68

Łódź

13. Klinika Hematologii UM w Łodzi
93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2
tel. centrala 42 689 50 00, hematologia 42 689 51 91, sekretariat 42 689 51 93

Olsztyn

14. Woj. Szpital Specjalistyczny Pododdział Hematologii
10-561 Olsztyn, ul Żołnierska 18
tel. 89 538 63 92

Opole

15. Szpital Wojewódzki w Opolu, Oddział Hematologii
45-061 Opole, ul. Katowicka 64
tel. 77 443 35 95 (centrala), 77 443 35 50 (pielęgniarki oddziału hematologii)

Poznań

16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
60-631 Poznań, ul. Dojazd 34
Poradnia Hematologiczna - rejestracja telefoniczna: 61 846 46 38

Rzeszów

17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Hematologii
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 352 (oddział chorób wewnętrznych)

Szczecin

18. Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM Klinika Hematologii
71-252 Szczecin, ul, Unii Lubelskiej 1
tel. 91 425 33 47; Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna dla Dorosłych, Poradnia Hematologiczna tel. 91 4253398

Toruń

19. Szpital Miejski im. M. Kopernika, Oddział Hematologii
87-100 Toruń, ul. S. Batorego 17/19
tel. 56 610 02 16 (izba przyjęć), 56 610 02 49 (centrala) / 56 610 04 14 (oddział hematologii), fax 56 655 7530

Warszawa

20. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14
tel. 22 3496 100 - centrala Poradnia Skaz Krwotocznych Rejestracja: 22 3496 132; Gabinety lekarskie: 22 3496 153, 22 3496 154; Gabinet zabiegowy: 22 3496 155
Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych: Sekretariat 22 3496 158/3496 481; Gabinet kinezyterapii: 22 3496 122; Pokój pielęgniarek: 22 3496 285; Konsultacje: 22 3496 249
Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej: Sekretariat 22 3496 271, Pokój pielęgniarek: 22 3496 259, Lekarz dyżurny: 22 3496 276

Wrocław

21. Klinika Hematologii AM
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4
tel. 71 784 01 12 / 71 784 25 76 (centrala), fax 784 25 76

Zielona Góra

22. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkiewicza Sp. z o. o., Oddział Hematologii
65-045 Zielona Góra, ul. Zyty 26
tel. 68 329 63 72, 68 329 63 78 (ordynator)