Programy lekowe


Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne

Celem Programu jest podniesienie standardów leczenia tej grupy chorych poprzez usprawnienie kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki nad nimi oraz optymalizację ich leczenia.

Pobierz Program

Programy lekowe

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Wybierz interesującą Cię chorobę:


Wybierz program lekowy:

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

Jednostki chorobowe:

  • Hemofilia A i B

Nazwa leku:

  • czynnik VIII, czynnik IX osoczopochodny, czynnik IX rekombinowany

Pełna treść programu do pobrania:

Wybierz program lekowy:

Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Jednostki chorobowe:

  • Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Nazwa leku:

  • eltrombopag

Pełna treść programu do pobrania:

Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Jednostki chorobowe:

  • Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Nazwa leku:

  • eltrombopag

Pełna treść programu do pobrania:

Wybierz program lekowy:

Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego

Jednostki chorobowe:

  • Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne

Nazwa leku:

  • riocyguat

Pełna treść programu do pobrania:

Wybierz program lekowy:

Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego

Jednostki chorobowe:

  • Zespół hemolityczno-mocznicowy

Nazwa leku:

  • ekulizumab

Pełna treść programu do pobrania: